Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.04.2016 CZOK/24/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 CZOK/12/16 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-27/16 „Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych produkcji firmy DRAGER dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy.” Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 CZOK/26/16 Roboty budowlane w Oddziale CZOK Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 KWK BD/10/16- „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary w roku 2016.” Część I i/lub Część II i/lub Część III Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 CZOK/29/16 „Roboty szybowe w Oddziale CZOK” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V i/lub Część VI i/lub Część VII Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 CZOK/19/16 Część I – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń….Część II – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń…Część III – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń …. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 KWK M/27/16/17 – Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10 m/s” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 KWK/08/16 – „Odtworzenie drogi p.poż. dla zabezpieczenia dojazdu na wierzchowinę hałdy „Lech” byłej KWK „Nowa Ruda” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-04/16 – Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Odział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły