Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.03.2016 KWK M/12/16 Dostawa złącz nitowo – przegubowych Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-63/15/16 – Wykonanie przeglądów okresowych oraz serwis dwóch kruszarek Eko Lab… Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-04/16 – Dostawa blach Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-7/16 Dostawa sprężarek śrubowych Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 SRK/TZ/BZ-2265-01/16 – Wykonywanie usług tłumaczenia … Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-02/16 Dostawa pompy wirnikowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział W Mysłowicach KWK Mysłowice Szczegóły
Akty prawne 11.03.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-06/16 Likwidacja zagrożenia wodnego w rejonie tamy izolacyjnej w wyrobisku upadowa południowa z przekopu wschodniego poz. 416m- wykonanie otworów wiertniczych wraz z instalacją dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział w Katowicach Kopalnai Węgla Kamiennego „Boże Dary” w 2016r Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 KWK M/17/16 „Dostawa olejów silnikowych, maszynowych przekładniowych, hydraulicznych turbinowych, transformatorowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 231-3)” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 KWK M 02 16 Wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych metodą wulkanizacji na zimno w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 KWK M/11/16/17/AE – Dzierżawa kombajnu chodnikowego umożliwiającego wykonanie wyrobiska o przekroju co najmniej 22m2 z jednego ustawienia kombajnu w urabianych skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 60MPa i mocy silnika organu urabiającego 100 kW dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły