Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.04.2016 KWK C/06/16 – Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej… Szczegóły
Akty prawne 07.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-25/16 – „Dostawa odczynników chemicznych i szkła wodnego” Szczegóły
Akty prawne 07.04.2016 KWK M/39/16 – Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej… Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-03/16 – Projekt techniczny likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Jan” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK BD/09/16 Czyszczenie chodnika wodnego na poz. 416 m. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK/05/16 – Część I: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Część II: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki II” na działce 478/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK B/04/16 – „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód w roku 2016.” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 CZOK/08/16 – Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur stalowych na pompownie Oddziału” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK M/37/16/AE – Magazynowanie odpadów wydobywczych Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK M/15/16 Likwidacja kompleksu zmechanizowanego ze ściany i61 w pokładzie 405/2” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły