Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.04.2016 KWK/05/16 – Część I: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Część II: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki II” na działce 478/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK B/04/16 – „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód w roku 2016.” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 CZOK/08/16 – Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur stalowych na pompownie Oddziału” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK M/37/16/AE – Magazynowanie odpadów wydobywczych Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK M/15/16 Likwidacja kompleksu zmechanizowanego ze ściany i61 w pokładzie 405/2” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 CZOK/11/16 Wykonanie badania i ocena stanu technicznego Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK M/24/16 – „Dostawa środków smarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 246-11)” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK M/14/16 „Remont urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-23/16- „Świadczenie usług serwisowych oraz wykonywanie przeglądów i konserwacji cyfrowych aparatów rejestrujących AR-3c, TD-02P/B maszyn wyciągowych szybów Ia, IIIa, IIIb, IVa, IVb” dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK M/19A/16 Wykonanie części energomaszynowej uzbrojenia dukli Szczegóły