Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.04.2016 CZOK/11/16 Wykonanie badania i ocena stanu technicznego Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK M/24/16 – „Dostawa środków smarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 246-11)” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK M/14/16 „Remont urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-23/16- „Świadczenie usług serwisowych oraz wykonywanie przeglądów i konserwacji cyfrowych aparatów rejestrujących AR-3c, TD-02P/B maszyn wyciągowych szybów Ia, IIIa, IIIb, IVa, IVb” dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 KWK M/19A/16 Wykonanie części energomaszynowej uzbrojenia dukli Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-22/16- „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego” Szczegóły
Akty prawne 02.04.2016 KWK K-J/02/16 – „Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim: Część I – w rejonie Kazimierz 42 obiekty. Część II – w rejonie Juliusz 11 obiektów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu KWK Kazimierz – Juliusz” Szczegóły
Akty prawne 01.04.2016 KWK M/22/16 – Świadczenie usług serwisowych Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-24/16 – „Dostawa silników hydraulicznych SM/0,7/20 oraz SM/1/ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy””. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 BZ/03A/15/16 – Przeglądy i naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Oddziałów Spółki na 2016r. Szczegóły