Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265- 05/16/17 – Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w latach 2016-2017 Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-03/16 Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania… Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 KWK M/18/16 – „Naprawy serwisowe i legalizacje wag wagonowych, samochodowych i uchylnych zabudowanych w ZMPW Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 KWK M/12/16 Dostawa złącz nitowo – przegubowych Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-63/15/16 – Wykonanie przeglądów okresowych oraz serwis dwóch kruszarek Eko Lab… Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-04/16 – Dostawa blach Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-7/16 Dostawa sprężarek śrubowych Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 SRK/TZ/BZ-2265-01/16 – Wykonywanie usług tłumaczenia … Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-02/16 Dostawa pompy wirnikowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział W Mysłowicach KWK Mysłowice Szczegóły
Akty prawne 11.03.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-06/16 Likwidacja zagrożenia wodnego w rejonie tamy izolacyjnej w wyrobisku upadowa południowa z przekopu wschodniego poz. 416m- wykonanie otworów wiertniczych wraz z instalacją dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział w Katowicach Kopalnai Węgla Kamiennego „Boże Dary” w 2016r Szczegóły