Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2016 KWK C/02/16 – Obsługa placów składowych… 2 Części Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 CZOK/02/16/17 – „Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 KWK BD/07/16 – „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” (branża górnicza, mechaniczna, elektryczna i hydrologiczna) wraz z kosztorysem inwestorskim” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-16/16 – Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 SRK/TZ/KWK-2265-01/16 – Dostawa mebli w systemie YAR… Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-09/16- „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 KWK BD/06/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, w Oddziale KWK Boże Dary Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-07/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów analizatorów siarki Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-13/16- „Dostawa Rudy Żelaza Magnetyt Szwedzka” Szczegóły
Akty prawne 26.02.2016 KWK B/02/16 Usługa w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia likwidowanego zakładu górniczego KWK BRZESZCZE WSCHÓD. Szczegóły