Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.02.2016 KWK M/08/16 Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji Konstal Chorzów Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 KWK M/05/16 Wykonywanie prac związanych z kontrolą odcinków lin wyciągowych w zawieszeniach nośnych naczyń i zawieszeniach lin wyrównawczych oraz wymianą zawieszeń nośnych naczyń oraz zawieszeń lin wyrównawczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Część I: dla wyciągu jednolinowego szybu I przedział „a” Część II: dla wyciągów dwulinowych szybu III przedział „a” i przedział „b” Część III: dla wyciągów czterolinowych szybu IV przedział „a” i przedział „b” Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 KWK C/01/16 Wykonanie napraw i remontów silników…. Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 SRK/TZ/BZ-2265-02/16/17 Świadczenie usług hostingowych Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 KWK BD/02/16/17 Utrzymanie w sprawności ruchowej wraz z obsługą urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK Boże Dary Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 KWK M/04/16- Dostawa zasuw i zaworów dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 KWK M/07/16 – „Wynajem 2 spychaczy typu TD-25G bez operatora do pracy na zwałach węgla ZPMW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 KWK M/06/16 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza ….. Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-08/16 Dostawa części do przenośnika zgrzebłowego typu GROT 600/700. Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 KWK BD/03/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych Szczegóły