Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.02.2016 CZOK/01/16/17 – „Usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej oraz przebudowa i wzmocnienie pochylni odstawczej” – Pompownia Pstrowski” Szczegóły
Akty prawne 02.02.2016 BZ/01/16 – Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.01.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-1/16- Opracowanie Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Mysłowice” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2016r. Szczegóły
Akty prawne 29.01.2016 KWK/01/16 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Szczegóły
Akty prawne 29.01.2016 KWK C/WR/03/15/16 – Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym … Szczegóły
Akty prawne 28.01.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-1/16 Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego Szczegóły
Akty prawne 27.01.2016 KWK R/02/16 „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni obszaru górniczego KWK „Rozbark V”. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 KWK /WR/04/15/16 – Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji … Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 KWK BD/WR/04/15/16 -Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków … Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 KWK B/WR/05/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu… Szczegóły