Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.02.2016 KWK BD/01/16 – Wykonanie zmian w systemie ogólnozakładowej łączności telefonicznej Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 KWK M/03/16 – „Dostawa środków strzałowych dla KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 SRK/TZ/CZOK-225-74/15/16 – Dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków dla CZOK… Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 SRK/TZ/CZOK/2265-73/15/16 – Dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków dla CZOK Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-75/15/16 – Dostawa wody pitnej dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Ruch I i Ruch II Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 SRK/TZ/KWK KJ-2265-02/16 – Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 CZOK/WR/11/15/16 – Dostawa energii cieplnej Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 KWK B/01/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Akty prawne 02.02.2016 CZOK/01/16/17 – „Usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej oraz przebudowa i wzmocnienie pochylni odstawczej” – Pompownia Pstrowski” Szczegóły
Akty prawne 02.02.2016 BZ/01/16 – Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 Szczegóły