Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.01.2016 SRK/TZ/KWK KJ-2265-01/16 – Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu Szczegóły
Akty prawne 22.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-93A/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. Szczegóły
Akty prawne 21.01.2016 KWK M/01/16 – „Dostawa oleju napędowego” Szczegóły
Akty prawne 21.01.2016 KWK C/WR/04/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu Szczegóły
Akty prawne 21.01.2016 KWK R/WR/02/15/16 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Rozbark V” Szczegóły
Akty prawne 21.01.2016 CZOK/WR/10/15/16 – Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej Szczegóły
Akty prawne 20.01.2016 KWK M/62/15/16 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Szczegóły
Akty prawne 20.01.2016 KWK M/49/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 20.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-90/15/16 – Wykonanie remontu wiertnic dołowych Szczegóły
Akty prawne 20.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-01/16 Dzierżawa aparatury elektrycznej do zasilania wysokowydajnego przodka chodnikowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r Szczegóły