Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.01.2016 CZOK/WR/09/15/16 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania …” Szczegóły
Akty prawne 12.01.2016 KWK M/63/15/16- „Świadczenie usług sprzętem ciężkim dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-93/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2016 BZ/WR/04/15/16 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych Szczegóły
Akty prawne 05.01.2016 KWK M/60/15/16 Świadczenie usług utrzymania urządzenia Szczegóły
Akty prawne 31.12.2015 KWK R/01/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Rozbark V” Szczegóły
Akty prawne 31.12.2015 BZ/10/15/16- Zamieszczanie ogłoszeń w prasie. Szczegóły
Akty prawne 28.12.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-92/15/16 – Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Szczegóły
Akty prawne 28.12.2015 SRK/TZ/KWK C-2265-13/15/16 – Analizy chemiczne powietrza kopalnianego Szczegóły
Akty prawne 28.12.2015 KWK C/12/15/16 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” Szczegóły