Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.12.2015 BZ/07A/15/16 – Świadczenie usług medycznych Szczegóły
Akty prawne 17.12.2015 KWK M/58/15/16 – Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 17.12.2015 KWK M/51/15/16 Część I – Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji Tranz-Tel dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Część II – Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej KWK „Makoszowy” Część III – Świadczenie usług remontowych central telefonicznych oraz systemów dyspozytorskich produkcji TELVIS dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Szczegóły
Akty prawne 17.12.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-72/15/16 Remont i wzorcowanie anemometrów Szczegóły
Akty prawne 16.12.2015 KWK C/10A/15 – Dostawa dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób i sprzętu Szczegóły
Akty prawne 16.12.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-71/15/16 Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych Szczegóły
Akty prawne 11.12.2015 KWK M/59/15/16 – Świadczenie usług transportu wewnętrznego na zwałach węgla dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 11.12.2015 AZM/07/15/16 – Wybór rzeczoznawców majątkowych – wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 11.12.2015 KWK M 39/15/16 Dostawa okładziny górniczej żelbetowej Szczegóły
Akty prawne 10.12.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-80/15/16 – Wykonywanie drobnych napraw ogólnobudowlanych Szczegóły