Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.12.2015 AZM/07/15/16 – Wybór rzeczoznawców majątkowych – wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 11.12.2015 KWK M 39/15/16 Dostawa okładziny górniczej żelbetowej Szczegóły
Akty prawne 10.12.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-80/15/16 – Wykonywanie drobnych napraw ogólnobudowlanych Szczegóły
Akty prawne 10.12.2015 SRK/TZ/BZ-2265-33/15/16 – „Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2016r” Szczegóły
Artykuł 10.12.2015 SRK/TZ/AZM-2265-6/15/16Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Szczegóły
Akty prawne 10.12.2015 KWK M 38 15 – Dostawa kompletnej trasy kolejki podwieszonej Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 KWK M/54/15/16 – Świadczenie usług serwisowych urządzeń wchodzących w skład zintegrowanego systemu bezpieczeństwa SMP-NT/S dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 SRK/TZ/KWK M -2265-89/15 – Dostawa części zamiennych do podajnika taśmowego PDT-SIGMA Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 KWK C/06/15/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń Szczegóły
Akty prawne 09.12.2015 SRK/ TZ/ KWK M-2265-69/15/16 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej alfa Szczegóły