Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.11.2015 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 CZOK/70/15/16 – Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych. Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 KWK M/44/15/16 „Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych produkcji FAMUR S.A. – systemy chodnikowe REMAG eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 26.11.2015 KWK M/41/15/16 – Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Przyszybowego Punktu Pierwszej Pomocy Szczegóły
Akty prawne 26.11.2015 CZOK/66/15/16 Część I: „Remont agregatów głębinowych typu UPA i UPZ” i/lub Część II: „Remont agregatu głębinowego typu HDM”. Szczegóły
Akty prawne 26.11.2015 SRK/TZ/KWK M- 2265- 62A/15-„Dostawa części zamiennych do kontenerów Górniczych typu KGPO” Szczegóły
Artykuł 26.11.2015 KWK R/WR/01/15/16 – Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Szczegóły
Akty prawne 26.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-81/15/16 Część I – Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników produkcji „ZAP” dla SRK S.A. Oddział Makoszowy w 2016r. i/lub Część II Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych produkcji „CARBOAUTOMATYKA” dla SRK S.A. Oddział Makoszowy w 2016r. Szczegóły
Akty prawne 25.11.2015 KWK C/10/15 – Dostawa dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób i sprzętu Szczegóły
Akty prawne 25.11.2015 KWK M/46/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Szczegóły