Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.11.2015 KWK M/41/15/16 – Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Przyszybowego Punktu Pierwszej Pomocy Szczegóły
Akty prawne 26.11.2015 CZOK/66/15/16 Część I: „Remont agregatów głębinowych typu UPA i UPZ” i/lub Część II: „Remont agregatu głębinowego typu HDM”. Szczegóły
Akty prawne 26.11.2015 SRK/TZ/KWK M- 2265- 62A/15-„Dostawa części zamiennych do kontenerów Górniczych typu KGPO” Szczegóły
Artykuł 26.11.2015 KWK R/WR/01/15/16 – Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Szczegóły
Akty prawne 26.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-81/15/16 Część I – Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników produkcji „ZAP” dla SRK S.A. Oddział Makoszowy w 2016r. i/lub Część II Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych produkcji „CARBOAUTOMATYKA” dla SRK S.A. Oddział Makoszowy w 2016r. Szczegóły
Akty prawne 25.11.2015 KWK C/10/15 – Dostawa dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób i sprzętu Szczegóły
Akty prawne 25.11.2015 KWK M/46/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Szczegóły
Akty prawne 25.11.2015 BZ/07/15/16 – „Świadczenie usług medycyny pracy oraz „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu” dla SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 25.11.2015 CZOK/62/15/16 – „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski” Szczegóły
Akty prawne 24.11.2015 KWK B/11/15/16 – Dostawa wkładów filtra i separatora oleju Szczegóły