Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.11.2015 SRK/TZ/KWK-2265-23/15 – Dostawa mebli biurowych typu YAR Szczegóły
Akty prawne 24.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-83/15 – Analiza możliwości eksploatacji pokładu 416 ścianą x04 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 KWK M/50/15/16 – Dostawa strzemion kabłąkowych Szczegóły
Akty prawne 20.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-06/15 „Dostawa materiałów budowlanych do zabudowy 5 tam izolacyjnych”. Szczegóły
Akty prawne 20.11.2015 BZ/06/15/16 – Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 KWK C/11/15 – Uruchomienie systemu bezpieczeństwa i dyspozytorskiego wraz z systemem łączności ogólnozakładowej Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 KWK M/48/15/16 – Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 CZOK/58/15/16 – Dostawa armatury w ramach zadania zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1,2 i 3) Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 CZOK/69/15/16 – Dostawa kuponów żywieniowych Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-66/15/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów kalorymetru typu C 500 oraz legalizację bomb kalorymetrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Makoszowy” na 2016r. Szczegóły