Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.11.2015 CZOK/58/15/16 – Dostawa armatury w ramach zadania zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1,2 i 3) Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 CZOK/69/15/16 – Dostawa kuponów żywieniowych Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-66/15/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów kalorymetru typu C 500 oraz legalizację bomb kalorymetrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Makoszowy” na 2016r. Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-79/15/16 – Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-07/15 – Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-84/15 – Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy. Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-49A/15/16 – Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 KWK M/43/15/16 – Dostawa klejów poliuretanowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych Szczegóły
Akty prawne 18.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-36/15/16 – Świadczenie usług serwisowych własnych pól rozdzielczych 6kV produkcji ELEKTRTOMETAL Szczegóły
Akty prawne 18.11.2015 SRK/TZ/BZ– 2265 –29/15 – Dostawa oprogramowania i sprzętu do tworzenia kopii zapasowych serwerów Szczegóły