Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.11.2015 KWKC/05/15/16 – Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych Szczegóły
Akty prawne 10.11.2015 KWKM/33/15/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego Szczegóły
Akty prawne 09.11.2015 SRK/TZ/KWKM-2265-67/15 – Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dostosowania obiektu mostowego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2015 SRK/TZ/KWKM-2265-75/15/16 – Dostawa kotew górniczych drewnianych Szczegóły
Akty prawne 06.11.2015 SRK/TZ/KWK-2265-22A/15 – Dokumentacja techniczna likwidacji ognisk zapalnych Szczegóły
Akty prawne 06.11.2015 SRK/TZ/KWKM-2265-38/15 – Dostawa części zamiennych do urządzeń montażowych typu Flexco Szczegóły
Akty prawne 06.11.2015 SRK/TZ/KWKBD-2265-04/15 – Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Szczegóły
Akty prawne 06.11.2015 SRK/TZ/KWKM-2265-55/15 – Dostawa części zamiennych do pomp średniociśnieniowych Szczegóły
Akty prawne 05.11.2015 AZM/06/15 – Część I: Wykonanie prac w zakresie remontu instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, Część II: Roboty dekarsko blacharskie Szczegóły
Akty prawne 05.11.2015 KWKM/45/15 – Dostawa zespołu pompowego typu OS – 200/4 lub równoważny Szczegóły