Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.10.2015 SRK/TZ/KWKM-2265/62/15 – Dostawa części zamiennych do kontenerów Górniczych typu KGPO Szczegóły
Akty prawne 31.10.2015 SRK/TZ/KWKB-2265/14/15 – Dostawa części zamiennych do analizatorów Leco i Eltra Szczegóły
Akty prawne 31.10.2015 SRK/TZ/KWKM-2265/59/15/16 – Wykonanie remontu kotwiarek pneumatycznych typoszeregu GMP-KP Szczegóły
Akty prawne 31.10.2015 SRK/TZ/KWKM-2265/49/15/16 – Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla Szczegóły
Akty prawne 31.10.2015 SRK/TZ/KWKM-2265/48/15/16 – Dostawa złączy do taśmy typu Lena Szczegóły
Akty prawne 31.10.2015 SRK/TZ/KWKM-2265/57/15/16 – Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych torów transmisyjnych Szczegóły
Akty prawne 31.10.2015 SRK/TZ/KWKC-2265/06/15 – Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej Szczegóły
Akty prawne 31.10.2015 SRK/TZ/KWKKJ-2265/03/15 – Naprawa szkód górniczych w budynku nastawni Szczegóły
Akty prawne 31.10.2015 SRK/TZ/KWKKJ-2265/05/15 – Dostawa rur kołnierzowych tkaninowo gumowych Szczegóły
Akty prawne 31.10.2015 SRK/TZ/KWKBD-2265/03/15 – Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód Szczegóły