Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.10.2015 KWKM/24/15 – Ochrona fizyczna składów węgla Szczegóły
Akty prawne 30.10.2015 CZOK/54/15/16 – Dostawa 4 silników o mocy 1250 kW Szczegóły
Akty prawne 30.10.2015 KWKB/12/15 – Paczki „Mikołajkowe” dla dzieci pracowników Szczegóły
Akty prawne 30.10.2015 CZOK/64/15 – Dostawa narzędzi dla Zakładu CZOK Szczegóły
Akty prawne 30.10.2015 KWKM/32/15 – Dostawa kompletnego fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego do robót przygotowawczych Szczegóły
Akty prawne 30.10.2015 KWKC/04/15 – Remont pompy wysokociśnieniowej typu OW-250/7 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2015 KWKM/35/15 – Dostawa rur bez szwu stalowych kołnierzowych Szczegóły
Akty prawne 30.10.2015 BZ/05A/15 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Szczegóły
Akty prawne 30.10.2015 KWKM/13/15/16/AE – Część I – Dzierżawa kombajnu ścianowego, Część II – Dzierżawa kompletnego zespołu pompowego Szczegóły