Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.06.2019 R-KCL-0011/19-Obsługa pompowni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2a dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 R-S-0013/19-Pranie odzieży roboczej dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-19/19 „Wykonanie usługi serwisów technicznych wózków widłowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum””. Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 ZP-P-0002/19 „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej – Etap I” w tym: Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 R-KCL-0010/19 Wykonanie rozbiórki budynku Baru Rybka znajdującego się na terenie parkingu przy ul. Górniczej w Libiążu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 RO-PI-0017/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 ZP-MW-0001/19 Wykonywanie pomiarów i badań …… Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 R-C-0015/19 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym oraz pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Witczaka 130 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 RO-JM-0026/19 – Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju – czyszczenie studzienki zbiorczej wraz z systemem drenarskim Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 R-M-0020/19 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego wg części: Część I – Wykonanie operatów szkodowych dla wniosków o naprawę szkód w gruntach i uprawach złożonych w latach 2015-2017, Część II – Wykonanie operatów szkodowych dla wniosków o naprawę szkód w gruntach i uprawach złożonych w 2018 roku. Szczegóły