Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.06.2019 R-M-0020/19 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego wg części: Część I – Wykonanie operatów szkodowych dla wniosków o naprawę szkód w gruntach i uprawach złożonych w latach 2015-2017, Część II – Wykonanie operatów szkodowych dla wniosków o naprawę szkód w gruntach i uprawach złożonych w 2018 roku. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 ZP-KCL-0008/19 – „Rozbiórka budynku pompowni oraz rozbiórka zbiornika hydroforowego w Woli położonych na terenie byłej KWK Czeczot Ruch II Piast – Ziemowit wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 RO-CZOK-0001/20 Pomiar zagrożenia radiacyjnego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 RO-WI-0003/19 Sporządzenie wyceny składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” – szyb Wschodni ul. Mysłowicka w Katowicach Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 RO-P-0034-19 Zakup wraz z dostawą aparatury elektrycznej Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 R-CZOK -0026/19 – „Dostawa zestawów naprawczych kabli” dla Oddziału CZOK” Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 R-KCL-0006/19 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” i byłego KHW S.A. na lata 2019 – 2020 dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 R-BD -0009/19 – „Dostawa materiałów drewnianych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 R-CZOK-0022/19-Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych: Część I: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II: Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. Część IV: Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej. Część V: Dostawa siatki naprawczej bazaltowej Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 RO-KCL-0020/19-241900043-Wykonanie pieczątek na potrzeby SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Szczegóły