Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.05.2019 R-CZOK -0026/19 – „Dostawa zestawów naprawczych kabli” dla Oddziału CZOK” Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 R-KCL-0006/19 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” i byłego KHW S.A. na lata 2019 – 2020 dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 R-BD -0009/19 – „Dostawa materiałów drewnianych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 R-CZOK-0022/19-Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych: Część I: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II: Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. Część IV: Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej. Część V: Dostawa siatki naprawczej bazaltowej Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 RO-KCL-0020/19-241900043-Wykonanie pieczątek na potrzeby SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 RO-BD-0025/19 Zakup 15 sztuk pływakowych czujników poziomu cieczy typu MAC-3 dla SRK Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Szczegóły
Akty prawne 29.05.2019 ZP-CZOK-0005/19 – ”Dostawa części do pomp” dla Oddziału CZOK Część I: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Siemianowice” Część II: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Jan Kanty” Część III: „Dostawa części do pomp”.- Ruch II Pompownia „Pstrowski” Część IV: „Dostawa części do remontu pomp PSz”-w ramach zadania „Dostawa części do pomp”- Ruch II Pompownia „Pstrowski” Część V: „Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania”.- Ruch II Pompownia „Szombierki” Część VI: „Dostawa części do remontu pomp WPS150”- w ramach zadania „Dostawa części do remontu pomp głównego odwadniania”.- Ruch II Pompownia „Szombierki” Część VII: „Dostawa części do remontu pomp”.- Ruch II Pompownia „Powstańców Śląskich Bytom I” Szczegóły
Akty prawne 29.05.2019 R-W II-0008/19-1 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mysłowickiej 47a/18 w Katowicach Szczegóły
Akty prawne 29.05.2019 R-CZOK-0025/19 „Dostawa śrub dla Oddziału CZOK w Czeladzi ” Szczegóły
Akty prawne 29.05.2019 ZP-B-0003/19-1: Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”. Części I – VI Szczegóły