Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.05.2019 ZP-CZOK-0004/19-1: „Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – etap I i II”. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2019 R-CZOK-0024/19-Remont łopatek laminatowych wentylatora WOK 3,0/I – Pompownia „Dębieńsko” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 22.05.2019 ZP-JM-0007/19 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej wraz z instalacją do dozowania płynnego siarczanu sodu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 RO-CZOK-0023/19 Zakup liczników energii elektrycznej do pomiarów w układzie bezpośrednim. Szczegóły
Akty prawne 21.05.2019 ZP-BZ-0005/19/1 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Szczegóły
Akty prawne 21.05.2019 Dostawa i montaż urządzeń wizyjnych do monitorowania procesu zasypu szybów dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Szczegóły
Akty prawne 21.05.2019 R-CZOK-0012/19 Prace na rurociągach w Oddziale CZOK – Wymiana trójnika na rurociągu głównego odwadniania DN450 w szybie Kolejowy – Pompownia Siemianowice. Szczegóły
Akty prawne 20.05.2019 R-AZM-0007/19 „Dobudowa ceglanych przypór do ściany budynku, naprawa muru wraz z robotami towarzyszącymi po rozbiórce budynku przy ul. Murarskiej 4 w Bytomiu.” Szczegóły
Akty prawne 20.05.2019 R-AZM-0006/19-Część I „Remont instalacji elektrycznej w Bytomiu ul. Konstytucji 11 Część II „Remont instalacji elektrycznej w Chorzowie ul. Katowicka 78 Szczegóły
Akty prawne 20.05.2019 ZP-K-0005/19 „Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński””. Szczegóły