Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.05.2019 R-MW-0008/19 Wynajem długoterminowy jednego samochodu dostawczego dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła 1” Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 R-KCL-0008/19„Rozbiórka byłej nastawni „Pawiak” w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1109) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”. Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 Zakup programu do kosztorysowania NORMA PRO z aktualizacją trzyletnią dla dwóch stanowisk dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 RO-PI-0014/19 „Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 RO-JM-0025/19 – Dostawa artykułów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 SRK/KWK C-OPG/ZO – 2265-17/19 „Dostawa materiałów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 RO-M-0012/19 Dostawa dwóch dysków zewnętrzny 6 TB WD Desktop, USB 3.0 8.9 cm (3.5”)Power suppl, USB cable lub o zbliżonych parametrach technicznych dla Oddziału KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 Wykonanie badania parametrów kruszywa planowanego do zastosowania jako materiały zasypowego przy likwidacji szybów kopalnianych. Szczegóły
Akty prawne 13.05.2019 R-CZOK-0023/19 : „Dostawa wykładziny Modar” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi”. Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 RO-RY-0013/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników SRK.S.A. KWK „Rydułtowy I”. Szczegóły