Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2019 RO-P-0026-19 Dostawa olejów i smarów Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 RO-P-0025/19-1 Zakup mierników do pomiarów instalacji elektrycznych Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Dostawa Internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej K6500/1600 szybu „Roździeński” przedział klatkowy, wyposażonej w zespół hamulca pneumatyczno-obciążnikowego, typ szczękowy dolnozwierny ZSHP-A2 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 R-C-0010/19Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 „Badanie, kontrola i sprawdzenie przyrządów pomiarowych” będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 „Zakup czujników poziomu cieczy ” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2019 R-JM-0008/19 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ulicy Boża Góra – drodze gminnej, znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Mszana na parceli 133/55 dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2019 R-S-0007/19 ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu SMP/NT dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku.” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2019 RO-KCL-0016/19-21900031-Kontrola piezometrów na obszarze działania byłych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, pomiary i interpretacja wyników. Szczegóły