Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.04.2019 RO-MW-0006/19 Dostawa materiałów górniczo-budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. Szczegóły
Akty prawne 10.04.2019 R-KCL-0002/19-1-1-1-1 „Wykonywanie w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń, zakładów górniczych, spółek węglowych: KWK „Dębieńsko”, KWK Siersza”, KWK „Gliwice”, Bytomska Spółka Węglowa S.A., Rudzka Spółka Węglowa S.A., Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze – Silesia”, Ruch „Wirek” KWK „Halemba –Wirek” Szczegóły
Akty prawne 10.04.2019 R-W II-0005/19-Dostawa kompletnych prowadnic tocznych PHH2 oraz kompletnych krążków bocznych PHH2 do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 10.04.2019 R-JM -0007/19 – ” Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych…” Szczegóły
Akty prawne 10.04.2019 RO-KCL-0015/19-241900029 – Odtworzenie szlabanu wraz z oznakowaniem na drodze dojazdowej prowadzącej na wierzchowinę zwałowiska stożkowego po byłej KWK „Rymer” w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera Szczegóły
Akty prawne 08.04.2019 R-C-0011/19 „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 RO-BZ-0004/19 Dostawa 3 sztuk urządzeń mobilnych dla SRK S.A. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 RO-CZOK-0019/19-Dostawa podgrzewaczy przemysłowych Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 ZP-WII-0005/19 – ”Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 12 tam murowych w celu realizacji procesu likwidacji części podzemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 ZP-M-0012/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok Szczegóły