Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.04.2019 R-JM -0007/19 – ” Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych…” Szczegóły
Akty prawne 10.04.2019 RO-KCL-0015/19-241900029 – Odtworzenie szlabanu wraz z oznakowaniem na drodze dojazdowej prowadzącej na wierzchowinę zwałowiska stożkowego po byłej KWK „Rymer” w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera Szczegóły
Akty prawne 08.04.2019 R-C-0011/19 „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 RO-BZ-0004/19 Dostawa 3 sztuk urządzeń mobilnych dla SRK S.A. Szczegóły
Artykuł 05.04.2019 RO-CZOK-0019/19-Dostawa podgrzewaczy przemysłowych Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 ZP-WII-0005/19 – ”Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 12 tam murowych w celu realizacji procesu likwidacji części podzemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK Wieczorek II. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 ZP-M-0012/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 03.04.2019 RO-CZOK-0015/19 – „Części do wyłączników mocy i styczników” Szczegóły
Akty prawne 03.04.2019 RO-CZOK-0017/19 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 RO-KCL-001419 – Dostawa narzędzi oraz materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Szczegóły