Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.04.2019 R-JM-0006/19 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 KWK RY/WR/03/18/19 „Zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady w zakresie rozliczeń, fakturowania oraz innych uwarunkowań koniecznych do realizacji dostaw energii elektrycznej” przez PGG S.A. do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I” Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 RO-KCL-0013/19 – 241900024- Świadczenie usług serwisowych metalowych regałów jezdnych Medros wraz z torowiskiem i podłożem, zabudowanych w budynku Archiwum SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 RO-CZOK-0018/19 Dostawa konsol i uchwytów kablowych Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 RO-CZOK-0016/19 – Dostawa taśm Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 KWK BD/WR/02/18/19 „Dostawa energii elektrycznej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice – Wesoła I” zasilanych z rozdzielni 6kV STR-5”. Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 CZOK/WR/05/18/19 „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów wchodzących w skład oznaczonej części zakładu górniczego KWK „Mysłowice – Wesoła I” Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 ZP-BZ-0003/19- „Zakup 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem realizującym zliczanie, monitoring i wydruk podążający na 10 urządzeniach w oparciu o karty typu mifare bez ograniczenia ilości użytkowników z 3 letnią opieką informatyczną (imaitenance) oraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk A4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”. Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 ZP-BZ-0001/19 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla części obejmujących: Szczegóły
Akty prawne 29.03.2019 KWK/WR/01/18/19 „Usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne… Szczegóły