Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.02.2019 Dostawa materiałów biurowych. Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 ZP-P-0001/19 – „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 ZP-JM-0002/19 Wymiana liny wyrównawczej ….. Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 ZP-K-0001/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 RO-M-0006/19 Dostawa wykrywaczy rurkowych do przyrządu ręcznego WG-2M dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 SRK/KWKC-DOP/ZO-2265-1/2019 – Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń socjalnych: łaźni oraz szatni pracowniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 SRK/NZ/KWK M-2265-61A/18/19-Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 R-PI/0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 R-WII-0002/19 – Wykonanie generalnego remontu pomp zatapialnych typu PSZ-125 Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Dostawa zalewanych muf kablowych i bezskorupowych zestawów do łączenia i naprawy przewodów oponowych i kabli elektroenergetycznych. Szczegóły