Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2018 SRK/NZ/KWK B – 2265-12A/18-Adaptacja budynku nadszybia i wieży szybowej szybu Andrzej IV pod wymagania samojezdnego górniczego wyciągu ratowniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-30A/18-Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 SRK/NZ/KWK W II-2265-04/18„Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Wieczorek II” w 2018r” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-22/18/19 Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 SRK/NZ/KWK J-M–2265–12/18 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2021r. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 CZOK/28/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 SRK/NZ/KWK BD– 2265 –16A/18 „Legalizacja i remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizyko-chemicznych powietrza kopalnianego” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”: Część I. „Legalizacja i remont ręcznego anemometru wirnikowego RAW”. Część II. „Legalizacja poprzez wzorcowanie termometrów mechanicznego Psychrometru Assmana” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 KWK BD/10A/18 – „Zabudowa systemu do nadawania sygnałów w szybie II wraz z dostawą” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 SRK/NZ/KWK C–2265–35/18 Remont kapitalny wózka akumulatorowego platformowego o nośności 2 ton dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 SRK/TZ/KWK M-2265-33/18 – Remont pomp zatapialnych typu: P1BA, P2BA, P3CC… Szczegóły