Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2019 R-WII-0004/19 Dostawa źródeł światła i elementów instalacji elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 R-CZOK-0006/19 Naprawa dachu budynku rozdzielni 6 kV „RZ-A” przy szybie „Zygmunt August II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 ZP-K-0002/19 Likwidacja szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 R-PI-0006/19 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk dla Oddziału SRK SA KWK „Piekary I” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 Dostawa sprzętu spawalniczego i środków ochron osobistych spawacza ” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 RO-JM-0019/19 Zakup gaśnic proszkowych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 RO-JM-0018/19 Zakup węży tłocznych p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 RO-P-0017/19 Kurs archiwisty zakładowego Szczegóły
Akty prawne 20.03.2019 RO-P-0016/19 Zakup elektronarzędzi wraz z osprzętem eksploatacyjnym Szczegóły
Akty prawne 20.03.2019 R- S–0005/19 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” Szczegóły