Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2019 R-CZOK-0041/19 „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 r.” Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 RO-RY-0021/19 Odbiór odpadów powstałych po rozbiórce 7 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I”. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2019 ZP-MY-0002/19 – „Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem (w zakresie: – zasypania 6,00mb rury szybowej, wykonania zamknięcia rury szybowej płytą zamykającą).” Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 RO-RY-0020/19 Wypożyczenie sprzętu budowlanego (koparka wraz z operatorem) w celu rozbiórki 6 obiektów budowlanych dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” Szczegóły
Akty prawne 21.08.2019 R-M-0023/19 „Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.” Szczegóły
Akty prawne 21.08.2019 R-JM-0012/19 Zmiana konstrukcji mocowania żaluzji obrotowych (pomiędzy kanałem wentylatora WPK 3,9, a kanałem do szybu Jas IV) do istniejącego napędu zarówno w zakresie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, wykonawczej, wymaganej dokumentacji zmian oraz fizycznego wykonania zmian dla Oddziału KWK „Jas-Mos” SRK S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegóły
Akty prawne 20.08.2019 R-KCL-0025/19 Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Szczegóły
Akty prawne 20.08.2019 R-JM-0011/19 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW wybranych pomieszczeń w budynku dyrekcji oddziału KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju Szczegóły
Akty prawne 20.08.2019 RO-P-0065-19 Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej przewodowej wchodzących w skład systemów ITS opartych na centralach telefonicznych typu SLICAN, MICROTEL dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” Szczegóły
Akty prawne 19.08.2019 RO-AZM-0128/19 Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure Antivirus (odnowienie subskrypcji i zakup dodatkowych licencji) wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Szczegóły