Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.03.2019 ZP-KCL-0001/19-1-1 – „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza” w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 R-CZOK-0008/19 – Część I: „Dostawa prowadników drewnianych” – Pompownia „Siemianowice”, Część II: „Dostawa drewna kopalnianego”, Część III: „Dostawa wyrobów drewnianych” Część IV: „Dostawa drewna do klinów” – Pompownie „Głębinowe dla SRK S.A Oddział w Czeladzi CZOK Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 R-K-0003/19 Świadczenie usług remontowych czujników do systemu kontroli zagrożeń metanowych i pożarowych typu CST produkcji HASO S.C. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019r. Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 Dostawa kompletnych szelek bezpieczeństwa w formie zestawów dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 ZP-CZOK-0002/19 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 15.03.2019 RO-KCL-0011/19-24-24900020-Monitoring ścieków i wód powierzchniowych odprowadzanych z szybu „Anna” w Nowej Rudzie obejmujący określenie składu fizyko – chemicznego odprowadzanych wód. Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 R-CZOK-0001/19-1 „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 RO-BD-0014/19 Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 ZP-BD-0002/19 „Dostawa materiałów górniczo – budowlanych …” Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 WSTĘPNE OGŁOSZENIA INFORMACYJNE Szczegóły