Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-11/17 – „Dostawa części do HPR” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-12/17 „Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej” dla SRK S.A. Cz. I – III Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 BZ/WR/01/17/18 – Część I: „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego … Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 SRK/TZ/KWK M-2265- 01/17 Aktualizacja kosztorysów projektu technicznego likwidacji szybu III Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-10/17- „Remont i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-05/17- „Budowa linii kablowej 6kV z napowietrznej do ziemi po zmienionej trasie dla potrzeb zasilania rozdzielni 6kV na stawach osadowych” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2017 BZ/01/17 „Realizacja podziałów geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie miasta Bytom, koniecznych dla realizacji zadań SRK S.A. w zakresie odwadniania niecek bezodpływowych oraz zagospodarowania majątku Oddziału KWK Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 05.04.2017 KWK BD /10/17 – Wymiana zawieszeń liny wyrównawczej typu SADEX Cz. I i Cz II Szczegóły
Akty prawne 05.04.2017 CZOK/08/17 „Dostawa łączników do agregatów głębinowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2017 KWK BD/07A/17/18 „Zabudowa kolektorów w pompowni głównego odwadniania i rurociągów głównego odwadniania na poz. 416m, w szybie „II” i na powierzchni w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Szczegóły