Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.06.2018 SRK/NZ/CZOK -2265-18/18 – Dostawa drewna i wyrobów drewnianych Część I, II i III Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 SRK/NZ/KWK BD-2265-17/18 „Dostawa materiałów budowlanych dla Działu Górniczo-Wentylacyjnego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 SRK/NZ/KWK C-2265-12A/18 – Dostawa małej mechanizacji Dla SRK S.A. Oddz. KWK „Centrum” – Część I,II i III Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 KWK B/05/18 Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów .. Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 CZOK/13/18 – „Opracowanie projektu technicznego wraz z dostawą i zabudową systemu transmisji sygnałów dwustanowych w pompowni „Siemianowice”” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 CZOK/02B/18 – „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 SRK/NZ/CZOK–2265–26/18 Naprawa lin stalowo-gumowych dla Oddziału CZOK Część I:Naprawa liny stalowo – gumowej typu ZEP dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Pstrowski. Część II: Naprawa liny stalowo – gumowej typu SAG dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Szombierki. Część III: Naprawa liny stalowo – gumowej typu SAG dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Dębieńsko. Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 BZ/02/18 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.: Część I – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część II – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Postępowanie 2 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2018 CZOK/11/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia………. Szczegóły