Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.08.2019 ZP-S-0011/19 Wykonanie projektów technicznych likwidacji szybów….. Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 ZP-KCL-0016/19 „Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 R-C-0033/19 „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic” na 2020 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 R-CZOK-0042/19 Dostawa urządzeń elektromechanicznych, materiałów elektrycznych instalacyjnych, przekaźników, opraw do lamp i sprzętu dielektrycznego dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 R-C-0036/19 Dostawa narzędzi ręcznych, urządzeń małej mechanizacji ,części eksploatacyjnych do urządzeń małej mechanizacji urządzeń pomiarowych oraz sprzętu pomocniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 „Dostawa olejów i smarów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”. Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 R-KCL-0024/19 Wykonanie projektu rozbiórki Budynku Związków Zawodowych byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 Przygotowania do badań odbiorowych UDT i udziału w w/w badaniach urządzeń dźwignicowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 R-KCL-0022/19„Rozbiórka trzech budynków byłej KWK ,,Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”. Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 R-C-0034/19 Dostawa materiałów i części zamiennych do eksploatowanych maszyn i urządzeń szybowych oraz energomechanicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” W tym: Część I – dostawa blach i kątowników, Część II – dostawa zaworów i manometrów, Część III – dostawa armatury C.O. oraz sanitarnej, Cześć IV – dostawa kompletnych szelek bezpieczeństwa w formie zestawów, Część V – dostawa farb, lakierów, nafty, benzyny ekstrakcyjnej, węglanu sodu, czyściwa oraz środka zapobiegającego wyrastaniu trawy, Część VI – dostawa środków smarnych, Część VII – dostawa osprzętu informatycznego, Część VIII – dostawa łożysk, Część IX – dostawa liny stalowej Ø 8, Część X – dostawa śrub i nakrętek, Część XI – dostawa uszczelek. Szczegóły