Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.02.2019 R-M-0001/19-1 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 R-C-0002/19 „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 ZP-WII-0002/19 „Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK „Wieczorek II” w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi” Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 SRK/KWKC-OPG/ZO-2265-2/19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek. Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 Dostawa wzorców gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 Dostawa materiałów biurowych. Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 ZP-P-0001/19 – „Remont prądnicy sterującej maszyny wyciągowej szybu Wanda przedział II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 ZP-JM-0002/19 Wymiana liny wyrównawczej ….. Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 ZP-K-0001/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 01.02.2019 RO-M-0006/19 Dostawa wykrywaczy rurkowych do przyrządu ręcznego WG-2M dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Szczegóły