Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.01.2019 SRK/NZ/KWK M-2265-74/18/19- „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2019 roku” Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 R-M-0001/19 Naprawy serwisowe i legalizacja wagi samochodowej GRANIT typ ZT 261/95 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 R-BZ-0002/19 Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Oddziału SRK S.A. KWK Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 SRK/NZ/KWK M– 2265 –70/18/19 – Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej… Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 ZP-S-0001/19: Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK „Śląsk” w 2019 r. Część I i II Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 KWK C/17C/18/19 „Budowa rurociągu ….” Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 AZM/14/18/19 Remont dachu, przemurowanie kominów……. Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 KWK C/16B/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn” Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 RO-JM-0001/19 Wykonanie badań kontrolnych wraz z oceną stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos”. Szczegóły