Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.11.2018 SRK/NZ/KWK M – 2265-52/18/19- Dostawę tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Część I – juta techniczna, Część II – foliowana tkanina wentylacyjna (czarna). Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 SRK/NZ/KWK M -m 2265-61/18-Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 Wykonanie badań okresowych aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetycznych zainstalowanych na powierzchni w KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 Wymiana oleju TU-68 dla dwóch wentylatorów WPK-5,0 na szybie wentylacyjnym „Północny” Szczegóły
Akty prawne 05.11.2018 KWK S/07/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 KWK J-M/21/18/19 – Kompleksowa obsługa łaźni górniczej w 2019 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 „Dostawa i serwis profesjonalnego alkomatu dowodowego oraz alkomatu bezustnikowego dla SRK S.A. KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 CZOK/33/18/19 „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału CZOK na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 SRK/NZ/KWK B- 2265–18/18/19 – Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 SRK/NZ/KWK S-2265-29A/18 Naprawy, serwisowanie i konserwacja urządzeń w zakresie elektrycznym na dole zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk”. Szczegóły