Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-76/16Dostawa tlenomierzy oraz przyrządów pomiarowych wielogazowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 SRK/TZ/CZOK – 2265 – 55/16 Uszczelnienie korpusu tłocznego pompy…….. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 SRK/TZ/BZ-2265-38/16 – „Dostawa systemu do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A.” Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-45/16 Dostawa małej mechanizacji hydraulicznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-17/16 – „Projekt techniczny likwidacji szybu „Czułów” Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 CZOK/WR/01/16/17 – Udostępnienie urządzenia pod nazwą – Rów Michałkowicki w celu odprowadzania nim do rzeki Brynicy wód kopalnianych Szczegóły
Akty prawne 18.11.2016 SRK/TZ/KWK R – 2265-10/16 Dostawa górniczego wentylatora lutniowego….. Szczegóły
Akty prawne 18.11.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-51/16 Dostawa zestawów komputerowych…… Szczegóły
Akty prawne 17.11.2016 KWK M/51/16/17/N – Dostawa sprężonego powietrza … Szczegóły
Akty prawne 17.11.2016 BZ/10/16/17/N – UBEZPIECZENIE FLOTY KOMUNIKACYJNEJ SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. I JEJ ODDZIAŁÓW W 2017R. Szczegóły