Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-07/17 – Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu BEVEX 70… Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 CZOK/06/17/18 „Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu zakładu górniczego Oddziału CZOK w Czeladzi” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 KWK/02/17 Zadanie nr 1: Projekt techniczny likwidacji powierzchniowych i podziemnych konstrukcji żelbetowych. Zadanie nr 2: Projekt techniczny likwidacji pozostałych naziemnych i podziemnych budowli górniczych Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-14/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu oraz łącza stałego dla Oddziału CZOK” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-05/17Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-6/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-03/17Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych w zakresie badań górniczych wyciągów szybowych i ich elementów dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” w 2017 roku. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-9/17 „Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Bytom – Centrum 1″, pomiary na terenie zakładu górniczego KWK Centrum i pomiary urządzeń wyciągowych” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-6/17 Dostawa piasku podsadzkowego wraz z transportem samochodowym Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-02/17 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych…” Szczegóły