Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.08.2019 R-CZOK-0035/19„Zakup wyposażenia dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Część I: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Pompownia „Siemianowice” Część II: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Powstańców Śląskich Część III: Dostawa mierników i wskaźników Szczegóły
Akty prawne 12.08.2019 ZP-KCL-0013/19: Zakup 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pełną obsługą serwisową w systemie koszt za kopie/wydruk dla Spółki Restrukturyzacji Koplań S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Szczegóły
Akty prawne 12.08.2019 R-KCL-0021/19 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach przy ul. 3 Maja 44” Szczegóły
Akty prawne 12.08.2019 R-C-0025/19 „Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część IV : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.” Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 RO-RY-0019/19 Dostawa materiałów i urządzeń w celu dostosowania instalacji CO budynku lampiarni do obowiązujących przepisów dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” Szczegóły
Akty prawne 12.08.2019 R-C-0035/19 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Szczegóły
Akty prawne 12.08.2019 SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-28/19 „Dostawa wykładziny PCV przemysłowej – podłogowej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 12.08.2019 SRK/KWKBD/771/2019 Zabudowa automatycznego systemu rejestracji rozmów i nadawania sygnałów z systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej dla SRK SA KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 10.08.2019 RO-BD-0033/19 Zakup bezpieczników (wkładek topikowych) – SRK S.A. KWK Boże Dary w Katowicach Szczegóły
Akty prawne 09.08.2019 Dostawa materiałów oświetleniowych i eksploatacyjnych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK „MYSŁOWICE” Szczegóły