Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-30B/18- Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 20.08.2018 SRK/NZ/KWK S–2265–19/18Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, nadzwyczajnych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem, stacji wentylatorów oraz pompowni odwadniania kopalni dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”. Szczegóły
Akty prawne 20.08.2018 KWK BD/17/18/19 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 20.08.2018 SRK/NZ/KWK W II-2265-19/18 „Wymiana liny wyciągowej nośnej Ø 50 mm w górniczym wyciągu szybowym zainstalowanym w szybie „Giszowiec” dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 20.08.2018 171800002- SRK/KWK A/D/2265-1-VIII/2018- Podział geodezyjny działek Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 SRK/NZ/KWK K- 2265–23/18 – Dostawa olejów i materiałów smarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 KWK C/13/18- „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, maszyn wyciągowych, badanie oleju transformatorowego oraz zabezpieczenie pogotowia kablowego i pogotowia awaryjnego maszyn wyciągowych w 2019 roku” Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 KWK/06/18 Budowa gazowej kotłowni grzewczej… Szczegóły
Akty prawne 14.08.2018 KWK C/17/18/19 pt. „Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum” Szczegóły
Akty prawne 13.08.2018 SRK/NZ/KWK K–2265–26/18 Roboty remontowe rowu melioracyjnego zlokalizowanego w Żorach-Kleszczowie przy ul. Targowej dz. Nr 563/82 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Szczegóły