Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2019 Dostawa gazów technicznych na rok 2019 dla SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 KWK C/29/18/19 Likwidacja 4 obiektów … Szczegóły
Akty prawne 03.01.2019 BZ/10/18/19 – Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2019 SRK/NZ/KWK WII-2265-37/18/19 Wykonanie analiz chemicznych z pobieranych prób powietrza oraz prób pyłowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Szczegóły
Akty prawne 31.12.2018 KWK S/14/18/19 Obsługa Placów Składowych … Szczegóły
Akty prawne 28.12.2018 PRZZ/1010-1 – Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 Szczegóły
Akty prawne 28.12.2018 SRK/NZ/KWK m-25265-52B/18/19- Dostawa tkaniny wentylacyjnej – juty technicznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 KWK M/17A/18/19 2. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 PRZZ/1010 – Wyposażenie nieruchomości w 4 pojemniki na odpady komunalne o pojemności do 1200 l wraz z konserwacją, myciem i dezynfekcją dla oddziału SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju, zakład główny przy ul. Górniczej 1 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 KWK K/34/18/19: „Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.” Szczegóły