Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.12.2018 „Zakup 6 sztuk łożysk do silników napędowych pomp dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 KWK M/12A/18/19 – „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 SRK/NZ/KWK W II–2265–41/18/19 „Dzierżawa 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału KWK „Wieczorek II” w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r lub do wyczerpania planowanej ilości kserokopii w okresie realizacji zamówienia” Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 PRZZ/0943-241800040/Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 SRK/NZ?KWK K-2265-48-18/19-„Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności” w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 KWK/10A/18/19 Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”. Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 KWK K/29/18/19 – „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS. Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-72/18/19 „Wykonanie projektu budowlanego na budowę koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 – 2+900 oraz cieku Ornontowickiego w km 0+000 – 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 „Dzierżawa kontenerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (odpady zmieszane) z terenu SRK S.A. Oddział „Wieczorek I” Szczegóły