Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.12.2018 PRZZ/0943-241800040/Zakup wydawnictw SEKOCENBUD na rok 2019 dla trzech stanowisk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 SRK/NZ?KWK K-2265-48-18/19-„Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności” w 2019r. dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 KWK/10A/18/19 Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”. Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Usługa telefonii stacjonarnej w technologi VOIP dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 KWK K/29/18/19 – „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS. Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-72/18/19 „Wykonanie projektu budowlanego na budowę koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 – 2+900 oraz cieku Ornontowickiego w km 0+000 – 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 „Dzierżawa kontenerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (odpady zmieszane) z terenu SRK S.A. Oddział „Wieczorek I” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 Dostawa spalinowej zamiatarki wielofunkcyjnej z funkcją odśnieżania dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 PRZZ/0930 – 241800039 / Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 PRZZ/0896-1 – Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju Szczegóły