Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2019 RO-P-0029-19 Zakup wraz z dostawą zasilacza elektronarzędzi Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 RO-P-0028-19 Zakup prostownika z rozruchem Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 R-B–0006 –/19 – Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysami inwestorskimi Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 RO-P-0027-19-2 Zakup stycznika Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 RO-P-0026-19 Dostawa olejów i smarów Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 RO-P-0025/19-1 Zakup mierników do pomiarów instalacji elektrycznych Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Dostawa Internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2019 Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej K6500/1600 szybu „Roździeński” przedział klatkowy, wyposażonej w zespół hamulca pneumatyczno-obciążnikowego, typ szczękowy dolnozwierny ZSHP-A2 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 R-C-0010/19Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 „Badanie, kontrola i sprawdzenie przyrządów pomiarowych” będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” Szczegóły