Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.06.2018 KWK S/03/18 Remont kapitalny pompy głównego odwadniania typu OWB-200B/10 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 AZM/08/18 Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów….Część II – Remont chodników…. Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 SRK/NZ/KWK J-M-2265-08/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybu wentylacyjnego nieuzbrojonego JasVI dla SRK S.A. KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 KWK B/04/18 Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 KWK P/04/18 – „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę.” Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 SRK/NZ/KWK S-2265-05A/18- Dostawa pyłu kamienno-wapniowego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 25.06.2018 KWK K 13/18 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 23 obiektów budowlanych ZPMW wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Szczegóły
Akty prawne 23.06.2018 BZ/ZC/03A/18 Dostawa wody… Szczegóły
Akty prawne 23.06.2018 BZ/ZC/03/18 Dostawa wody… Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 SRK/NZ/KWK B-2265-12/18-Adaptacja budynku nadszybia i wieży szybowej szybu Andrzej IV pod wymagania samojezdnego górniczego wyciągu ratowniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły