Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2018 KWK S/10/18/19- „Obsługa lampowni kopalnianej, magazynu, punktu wydawczego środków ochrony dróg oddechowych i przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz obsługę RCP na rzecz SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”.” Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 KWK C /25/18/19 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2019 dla: Część I – silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów, Część II – sprężarek w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 SRK/NZ/CZOK-2265-56/18 Dzierżawa stałego łącza światłowodowego symetrycznego dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu Oddziału CZOK w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 Pomiary fizykochemiczne wód dołowych i powierzchniowych, promieniotwórczości wód i osadów wód dołowych, agresywności wód szybowych względem betonu i stali. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 Dostawa akumulatorów dla KWK Makoszowy w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 SRK/NZ/AZM – 2265–11/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich…” Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 Dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 SRK/NZ/KWK K -2265-44/18/19 – Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2019 r. Część I i Część II Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 SRK/NZ/KWK P-2265-18/18 „Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi – dla kopalń w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 28.11.2018 Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych Szczegóły