Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.06.2017 SRK/TZ/KWK M– 2265–70B/16/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym, gospodarczym i nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Działkowej 11 w Paniówkach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2017 KWK P/03/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”… Szczegóły
Akty prawne 03.06.2017 KWK C/18/17 – „Zabudowa rurociągu Dn 350 z wykładką z polietylenu – Etap I – zabudowa rur na poz. 372 m i poz. 585m, zabudowa w szybie „Staszic, częściowa dostawa rur i armatury dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … Szczegóły
Akty prawne 03.06.2017 CZOK/31/17 – Dostawa rur dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 KWK MY/04A/17 – „Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła” … Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 SRK/TZ/CZOK–2265–32/17 – Przygotowanie GWSz do kontroli lin nośnych w zawieszeniach w Oddziale CZOK…. Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 KWK P/02/17/18 – Roboty szybowe w KWK „Pokój I” w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 CZOK/23A/17 – „Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 CZOK/25/17 Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Cz. I-III Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 CZOK/20B/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły