Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.11.2018 KWK M/17/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 BZ/05/18/19 Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 SRK/NZ/KWK BD- 2265–36/18/19 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych… Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 KWK M/18/18/19 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 PRZZ/0736 – Dostawa zegarka jubilackiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 SRK/NZ/BZ-2265-32/18/19 Świadczenie obsługi prawnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku i w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 PRZZ/0734 Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego – wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, na nieruchomości w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 6. Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie: – transmisji danych pomiędzy siecią SRK S.A. Oddziału KWK Wieczorek II” i siecią Internet za pośrednictwem sieci operatora, – zestawienia łącza transmisji danych w relacji SRK S.A. Biuro Zarządu w Bytomiu do SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II” w Katowicach. Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 BZ/06/18 „Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową” Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Zakup uszczelek do rurociągów stalowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Szczegóły