Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.06.2016 KWK M/34B/16-„Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 KWK M/35/16 – Dostawa lutni wentylacyjnych oraz osprzętu…… Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 SRK/TZ/KWK C- 2265-16/16 – „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 13.06.2016 SRK/TZ/KWK C- 2265-15/16 – „Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla do aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych W-70, AU 9E/1 dla SRK S.A. KWK „Centrum” w 2016 roku.” Szczegóły
Akty prawne 12.06.2016 CZOK/24A/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-17/16 „Dostawa szelek bezpieczeństwa” Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-41/16 „Dostawa Łożysk” Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-10/16 Serwis pól rozdzielczych II części Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-25/16 „Dostawa elektrod i akcesoriów spawalniczych” Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-14A/16 Dostawa materiałów budowlanych Szczegóły