Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.10.2018 SRK/NZ/KWK MY-2265-4/18/19 „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” przez kwalifikowane służby ochrony na rok 2019 Zakład A, oraz od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 Zakład B.” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2018 Remont i legalizacja psychrometrów Assmanna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 SRK/NZ/KWK W II–2265–31/18 Dostawa dwóch wentylatorów lutniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddziału KWK „Wieczorek” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 SRK/NZ/BZ–2265–27/18 Część I – Dostawa 3 sztuk kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych Część II – dostawa 4 sztuk modułu podajnika kasetowego AM1 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 KWK W/03/18/19 Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” i KWK „Wieczorek II”. Zadanie 1: Wieczorek II Wykonanie 3 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej Zadanie 2: Wieczorek II Wykonanie 3 tam izolacyjnych ze środków mineralnych Wieczorek I Wykonanie 1 tamy izolacyjnej ze środków mineralnych Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 CZOK/43/18/19 – „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w latach 2019 – 2020.” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 SRK/NZ/KWK M-2265-56/18 „Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej oraz części zamiennych dla jednostek trakcyjnych w roku 2018 dla KWK Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 SRK/KWK MY-101800004/2018 Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla KWK „Mysłowice” w roku 2019. Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 KWK M/16/18 Rozbiórka budynku przepompowni ….. Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 CZOK/38A/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych….. Szczegóły