Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.10.2018 SRK/KWK MY-101800004/2018 Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla KWK „Mysłowice” w roku 2019. Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 KWK M/16/18 Rozbiórka budynku przepompowni ….. Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 CZOK/38A/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych….. Szczegóły
Akty prawne 18.10.2018 KWK M/12/18/19 – Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 SRK/NZ/BZ–2265–26/18 Dostawa mebli biurowych w systemie YAR dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018r.” Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 KWK M/13/18 Wykonanie badania stanu technicznego…… Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 Tankowanie paliw do pojazdu służbowego marki Opel Movano w 2018 i 2019 roku, w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych (kart flotowych). Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 KWK P/09B/18 „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej. Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 Wykonanie regeneracji 2 sztuk klap zwrotnych staliwnych kołnierzowych z obiegiem DN250 PN100 dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 SRK/NZ/KWK-2265-16/18 „Roboty wyburzeniowe i remontowe do wykonania na podstawie decyzji PINB w Rybniku nr 34/17 w budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 47 w Jankowicach Rybnickich” Szczegóły