Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.09.2017 SRK/TZ/KWK BD– 2265 –12/17 Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 19.09.2017 SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 19.09.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-08/17 „Dostawa środków chemicznych do konserwacji i eksploatacji ratowniczych aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych dla KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 CZOK /36/17 – „Dostawa materiałów szybowych” – dla Oddziału CZOK Części I -XI Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 KWK C/28/17 – Projekt modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” – przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 KWK B/05/17 – Przebudowa pompowni P1 zlokalizowanej na działce nr 1179/2… Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-42/17 Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci….. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 SRK/TZ/AZM-2265-08/17 Roboty dekarsko blacharskie, wymiana okien w częściach wspólnych, wykonanie iniekcji ścian i remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Dąbrowskiego 5 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 KWK J-M/14/17 „Likwidacja 20 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” IV Części Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-50/17 – „Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi” Szczegóły