Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.07.2019 R-CZOK-0027/19-1 Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym: Część I – Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda. Część II – Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Peugeot. Część III – Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Opel. Część IV – Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Renault. Szczegóły
Akty prawne 12.07.2019 R-C-0016/19-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmońskiego 4 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 12.07.2019 R-C-0014/19-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnieckiego 9 w Bytomiu. Część II : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 RO-PI-0024/19 Zabezpieczenie budynku SITG Willa nr 3 przed dostępem osób trzecich. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 RO-CZOK-0031/19 – „Aktualizacja projektu przebudowy pomostu roboczego i operacyjnego – pompownia głębinowa „Gliwice” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 RO-PI-0022/19 „Zakup wraz z dostawą klimatyzatorów przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 RO-JM-0033/19 – Badania i pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 RO-JM-0032/19 – Zakup drzwi przejściowych i przejazdowych oraz okienka regulacyjnego do tamy wentylacyjnej wraz z transportem i rozładunkiem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 R-KCL-0014/19 Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń systemu odwodnienia zrekultywowanego terenu byłego zwałowiska odpadów pogórniczych w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Sportowej. Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 RO-PI-0021/19 „Wykonanie pieczątek służbowych i wizytówek służbowych oraz wymiana płytek tekstowych w pieczątkach dla SRK Oddział KWK Piekary I” Szczegóły